תנאי שימושראשית, אנו שמחים שבחרת להשתמש להשתמש במערכת פורום ״בלה״, ומאחלים לך המשך גלישה מהנה.

תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדים לשני המינים. השימוש בפורום מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים להלן:


1. שפת הפורום תהא מכובדת ונאותה, ללא שימוש בכינוי גנאי ו\או קללות וכיוצא בזה, אין להעליב על בסיס דת ו\או גזע ו\או מין.

2. חל אסור כל פרסום ו\או שימוש בלתי חוקי ו\או בלתי מוסרי באתר, לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום, ו\או פרסום ביודעין של חומר מוגן בזכויות, ו\או פרסום העשוי לפגוע בתקנת הציבור ו\או ברגשותיו, ו\או פרסום העשוי להזיק ו\או לפגוע בצורה כלשהי בציבור ו\או בפרט כלשהו, בפרטיותו ו\או בשמו הטוב.

3. מדיניות ״בלה״ היא כי הפורום מיועד לגולשים (משתמשים) מעל גיל 18. משתמש שהינו תחת גיל 18 חייב לגלוש בפורום בהשגחת הוריו או אפוטרופוס.

4. מערכת האתר ממליצה למשתמשים שלא לחשוף כל מידע אישי ו\או פרט מזהה, כגון כתובות ו\או מספרי טלפון, כדי למנוע הטרדות מצד גולשים אחרים. כאמור, מערכת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא בזאת שיגרם עקב חשיפת מידע כזה. מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. בעת פרסום תוכן באתר לרבות פוסט, שאלה, הודעה, ידיעה, תמונה, קובץ וידאו, אודיו ו/או כל סוג מידע אחר הנך מאשר, כי כל המידע ו/או הנתונים ו/או הפרטים ו/או התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר "בלה" הינם נכונים, אמיתיים ומדוייקים וכי אתה הוא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלה, או כי אתה מורשה ליתן ל"בלה" הרשאה לעשות בהם כל שימוש, כאמור להלן. כמו כן ידוע לך כי:

5.1 במסירת תכנים לפרסום ב"בלה" אתה מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לעשות כל שימוש, לרבות אך לא רק, להציג, להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ ולהשתמש בתכנים לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. כן ידוע לך, ואתה מסכים לכך, כי ל"בלה" חופש מוחלט ובלתי מוגבל לשנות את התכנים ו/או לערכם.

5.2 אינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תמורה שהיא, לרבות בכסף ו/או כל טובת הנאה אחרת, עבור מסירת התכנים ל"בלה" וכי "בלה" אינה מתחייבת לפרסם את מקור התכנים

5.3 בתכנים שהנך מספק לפורום אין משום שימוש בתכנים שאינם חוקיים ו/או מוסריים ו/או מפרים הסכם ו/או התחייבות ו/או זכות כלשהם, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים /ו או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר ו/או שימוש בתכנים העלולים לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

5.4 אין לפרסם בפורום תוכן אשר מעודד הפרה של זכויות יוצרים ו/או שידול לדבר עבירה ו/או עידוד אחר לביצוע פעולה מכל סוג שהיא הסותרת את תקנון זה.

6. עם הרשמתך לפורום ״בלה״, ״בלה״ תהא רשאית לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי בדואר האלקטרוני.

7. עוגיות / Cookies - בפורום נעשה שימוש בנתוני עוגיות המשמשות לתחזוקה נחוצה של האתר, על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים בפורום, ועל מנת להתאים את הפורום עבורך, והתאמה של פרסומות רלוונטיות.

8. מערכת הפורום רשאית לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו בפורום.